Endre areal

Ønsker din enhet større lokaler? Mindre lokaler? Slå sammen lokaler? Endre hva lokalene brukes til?

Henvendelser til Eiendomsavdelingen om arealendringer skal komme fra leiers eiendomskoordinator i nettskjema.

Alle leieavtaler ved UiO utarbeides og inngås av Eiendomsavdelingen. Enhetene kan ikke selv inngå leieavtaler.

Behov for mer areal

Arealbehov meldes inn fra leier når de foreligger. Bare enhetens eiendomskoordinator, fakultetsdirektør eller dekan kan melde inn behov for mer areal. 

Søknad om oppsigelse av areal

Leier kan si opp arealer innen 28.2., 30.6. og 31.10. med seks måneders oppsigelsestid. Bare enhetens eiendomskoordinator, fakultetsdirektør eller dekan kan si opp arealer.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.