Oppsigelse av areal

Leier kan si opp arealer innen 28.2., 30.6. og 31.10. med seks måneders oppsigelsestid.

Oppsigelser sendes til Eiendomsavdelingen i nettskjema for oppsigelse areal fra leiers eiendomskoordinator, fakultetsdirektør eller dekan.

Lokalene som sies opp må tilfredsstille disse kravene:

  • Arealene utgjør et sammenhengende område.
  • Arealene er normalt minst 100 m2.
  • Arealene har god tilgjengelighet for nye leier fra fellesareal, eventuelt med mulighet for etablering av egen inngang.

EA forbeholder seg retten til ikke å akseptere oppsigelse av arealer som ikke kan anvendes til andre formål.

Utflytting

Leier skal ved utflytting tilbakelevere arealene tømt, ryddet og rengjort innen den datoen som er avtalt med EA. Seneste den dagen som er avtalt med EA skal leier på egen beskostning fjerne sine eiendeler. Søppel og eiendeler som ikke er fjernet, vil EA kaste eller fjerne for leiers regning.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.