Bakgrunn og formål

Prinsipper for revidert internhusleie ble vedtatt av universitetsstyret 14. mars 2017.

I UiOs tildelingsbrev for 2016 het det at «Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader.»

Universitetet i Oslo (UiO)  iverksatte revidert intern husleieordning 1.1.2018. Prinsipper og rammeverk for ordningen er de samme for alle de fem selvforvaltende universitetene (NMBU, NTNU, UiB, UiO og UiT) i Norge.

Formålet med internhusleieordningen er å:

  • opprettholde tilstandsgraden for bygningene.
  • øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene.
  • være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for universitetet.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan også melde inn andre behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.