Hva betaler din enhet?

Internhusleien belastes på fakultetsnivå. Hvis fakultetene ønsker å belaste grunnenhetene for internhusleie, ligger tallgrunnlaget for dette i oversiktene. Beløpene i regnearkene er helårsbeløp basert på arealet for gjeldende tertial.

Internhusleien for 2.tertial 2019 blir publisert senest 10.mai, for 3.tertial 2019 senest 6.september, og for 1.tertial 2020 senest 6.desember.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.