Brannvern

Tjenestebeskrivelsen for brannvern er basert på UiOs styringssystem for HMS- og brannvern som beskriver ansvar og oppgavefordelingen mellom bruker og EA.

Følgende inngår

  • EA skal fylle de rollene og ivareta de oppgavene som er beskrevet for EA i styringssystem for HMS- og brannvern.
  • Varsle om driftsforhold som kan medføre økt fare for antennelse eller brannspredning og sette i verk tiltak som sikrer at risikoen ikke øker.
  • Varsle om aktiviteter som medfører at brannalarmen utløses (f.eks. testing av brannklokker).

Brukers ansvar

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.