Energi

Standard servicenivå

Følgende inngår

  • Strøm og fjernvarme til lys, varme og kjøling i undervisnings- og forskningslokaler, kontorarealer, lager, kjellere og tekniske rom.
  • Avbruddsfri strøm til UiOs felles IKT-installasjoner som driftes av USIT.

Følgende inngår ikke

  • Forbruksgass/gass på flasker.
  • Drivstoff.

Brukers ansvar

  • Begrense sitt energiforbruk.
  • Initiere lokale energisparende tiltak der dette er mulig.
  • Bidra til sentralt initierte energisparende tiltak.
  • Installere UPS som avbruddsfri reservekraft for brukerutstyr som har oppetidskrav utover UiOs standard servicenivå.

Om energi

UiO bruker ikke lenger fossil oppvarming. Vi har i hovedsak to energikilder: Elektrisitet brukes til blant annet lys, IT-utstyr, brukerutstyr i laboratorier og dyrestaller, drift av tekniske anlegg i bygningene, kjøling, ladning av elbiler. Fjernvarme brukes til oppvarming og varmtvann i de aller fleste bygningene.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.