Hittegods

Standard servicenivå

 • Driftsområdene og renhold mottar og oppbevarer hittegods.
 • Servicetorget Eiendom svarer på innmeldinger om hittegods og etterspør hos driftsområde og renhold.
 • Parkseksjonen fjerner og oppbevarer sykler.

Følgende inngår

 • Eiendomsavdelingen oppbevarer hittegods de mottar i tre måneder.
 • Vakt- og alarmsentralen tar vare på verdisaker i inntil 12 måneder og overleverer dem deretter til politiet.
 • Servicetorget Eiendom retter brukers spørsmål videre til driftsområde og renhold.
 • Ved henvendelse om verdisaker, sender Servicetorget Eiendom en forespørsel til Vakt- og Alarmsentralen.
 • Hittegodssaker som er meldt inn i Eiendomstjenester holdes åpne i sju dager, i tilfelle ting dukker opp etter noen dager.
 • Eiendeler som er levert inn til driftskontoret, kan hentes på driftskontoret.
 • Verdisaker som er funnet på universitetsområdene og i Silurveien, hentes på Vakt- og alarmsentralen i Kristine Bonnevies hus på Blindern.
 • Hensatte og synlig ødelagte sykler samles inn av Parkseksjonen to ganger i året, ved jul og påske.
 • Sykler oppbevares i tre måneder.
 • Sykkellåser låst fast til stativ uten sykkel blir fjernet.

Følgende inngår ikke

 • At EAs ansatte leter etter savnede eiendeler.

Brukers ansvar

 • Forhøre seg med kantiner, cafeer, studentkjellere, butikker eller studentinfo i nærheten av der eiendelen er mistet.
 • Send melding til EA for å spørre om vi har mottatt det du har mistet. 
 • Melde fra til Vakt- og alarmsentralen om mistet nøkkelkort, så kortet kan sperres, og få nytt kort hos SiO.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.