Kunst

Standard servicenivå

Forvaltning av kunstverk som er en del av UiOs kunstsamling, hovedsaklig plassert i fellesarealer,

Følgende inngår

 • Kunst som er registrert i kunstsamlingens forvaltningsdatabase.
 • Forsvarlig pakking og transport av alle kunstverk ved flytting.
 • Profesjonell montering ved tilbakeføring av kunst.
 • Sikring av spesielt verdifulle kunstverk.
 • Bistå i diskusjoner om utsmykking.
 • Bistå med nyanskaffelse av kunst når det kan skje i henhold til utvikling av kunstsamlingen som helhet.
 • Ny innramming når kurator vurderer det som nødvendig.
 • Nødvendig konservering av enkeltverk. 

Følgende inngår ikke

 • Kunst i andre arealer enn fellesrom, som kontorer etc. (unntak: Verk fra UiOs kunstsamling som av ulike grunner er plassert i slike lokaler).
 • Kunst som ikke er registrert i kunstsamlingens forvaltningsdatabase.
 • Montering av bilder/fotografier som eies av leier. Dette er dekket inn under Møbler og inventar – følgende inngår

Brukers ansvar

 • At kunstverkene ikke blir skadet.
 • At ingenting står foran kunstverk slik at det forringer opplevelsen av kunsten.
 • Melde fra til EA ved skader, f.eks. knust glass på et bilde etc.
 • Ikke flytte på eller fjerne kunsten uten i samråd med EAs kunstforvalter. 

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.