Møbler og inventar

Standard servicenivå

EA utbedrer mindre skader som ikke krever spesialkompetanse, utstyr eller reservedeler fra leverandør, som å stramme løse skruer.

EA har ansvar for vedlikehold av vernede møbler og oppbevaring av vernede møbler som ikke er i bruk.

Følgende inngår

 • Henge opp hyller og bilder, montere skilt.
 • Reparasjoner og vedlikehold av fastmonterte møbler som benker i auditiorier. EA vurderer hvilke møbler dette er.
 • Enkle reparasjoner av løse møbler og løst inventar som ikke krever spesialkompetanse, utstyr eller reservedeler fra leverandør.
 • EA vurderer om reparasjonen eller arbeidet skal gjennomføres og om det kan gjennomføres av EA.

Følgende inngår ikke

 • Erstatning av ødelagte møbler.
 • Krevende reparasjoner av møbler.
 • Montering av flatpakkede møbler.

Brukers ansvar

 • Melde inn behov i tråd med gjeldende prosess.
 • Kjøpe møbler og inventar.
 • Ikke plassere møbler i fellesarealer som foajeer og kantiner uten avtale med EA.
 • Ikke fjerne eller endre løse møbler, fastmonterte møbler og inventar som er vernet.
 • Skaffe  erstatningsmøbler eller bestille reparatør fra møbelleverandør ihht. avtalekatalogen.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.