Parkering

Standard servicenivå

  • Parkering tilgjengelig 24/7.
  • Parkeringsplass og ladeplass tilbys etter først til mølla-prinsippet.

Følgende inngår

Følgende inngår ikke

  • Garantert parkeringsplass.

Brukers ansvar

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.