Parkering

Standard servicenivå

  • Parkering tilgjengelig 24/7.
  • Parkeringsplass og ladeplass tilbys etter først til mølla-prinsippet.

Følgende inngår

Brukers ansvar

Leveransen omfatter ikke

  • Garantert parkeringsplass.
  • Søke om parkeringstillatelse.
  • Ha riktig oblat synlig i frontrute.
  • Sette seg inn i parkeringsreglementet.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.