Renhold

Internhusleien dekker regelmessig renhold og periodisk renhold slik det er beskrevet her. Renholdstjenester utover dette kan bestilles for brukers regning.

Midlertidig servicenivå høstsemester 2020

Oppdatert 06.08.20

Ordinære renholdsfrekvenser beskrevet under Standard servicenivå følges, med følgende unntak:

 • Undervisningsrom og lesesaler rengjøres daglig.
 • Toaletter i fellesarealer rengjøres minst to ganger daglig.
 • Ekstra renhold av inngangspartier, kjøkken, lunsjbord og fellesområdenes kontaktflater: Dører, dørhåndtak, lysbrytere, kortlesere, møbler, alle rekkverk, hele kjøkkenområdet inkludert skapdører og sorteringsstasjoner, heisdører og -knapper og alle tilgjengelige frie flater på alt inventar.
 • Stativer med hånddesinfeksjonsmiddel i hovedinngangen på alle bygninger.
 • Våtservietter med desinfeksjonsmiddel i alle undervisningsrom og lesesaler, slik at ansatte og studenter kan tørke over egen plass før bruk.
 • Ved behov for håndsprit og andre desinfeksjonsprodukter utover dette, anbefales det å tas kontakt med UiOs leverandør Staples, se Avtalekatalogen. Dersom de ikke kan levere er NOR Engros et godt alternativ. Vi ber om at alle som har spørsmål melder inn dette i Eiendomstjenester.

Følgende inngår ikke:

 • Rengjøring av printere, telefoner, pc, skjermer eller tastatur.
 • Renhold på områder som ikke er i bruk.
 • Rengjøring av avstengte toaletter.

Brukers ansvar:

 • Følge gjeldende smittevernregler og ha god håndhygiene.
 • Rengjøre eget utstyr som telefon, pc, skjerm, tastatur, printere og laboratoriebenk jevnlig.
 • Tørke over egen plass i undervisningsrom og lesesaler før bruk, med våtservietter med desinfeksjonsmiddel. Dette er tilgjengelig i rommet.
 • Ikke bruke andre arealer enn det som er høyst nødvendig. Fjerne gule lapper når rommene tas i bruk.

Standard servicenivå

Alt renhold utføres i tråd med UiOs kvalitetsmål. Det vil si at etter utført renhold skal  inventar, gulv og vegger ha jevne, vedlikeholdte overflater uten smuss, flekker og søl. Det benyttes miljøvennlige kjemikalier og renholdsutstyr og -maskiner som ikke skader overflatene. 

Arbeidsoppgavene utføres i arbeidstiden, mandag – fredag kl. 07.00 til 14.30.

Arealtype Fast regelmessig renhold
Cellekontorer 1 gang per uke.
Kontorlandskap 2 ganger per uke.
Møterom 2 ganger per uke. Tilsyn 3 ganger per uke.
Undervisningsrom og biblioteksarealer

2 ganger per uke. Daglig tilsyn.

Biblioteket i Georg Sverdrups hus  Daglig.
Inngangspartier, resepsjoner,  tilknyttede gangarealer med høy bruk Daglig.
Fellesarealer (utenom inngangspartier), heiser, trapper 2 ganger per uke.
Toaletter, garderober og dusjer Daglig. Tilsyn ved behov.
Våte laboratorier 2 ganger per uke.
Utstillingsarealer ved museene Minimum 2 ganger per uke(behovstilpasset og økes i perioder med høye besøkstall).
Lager, arkiv, magasin 1-2 ganger per år.
Tekniske rom Årlig.
Studentkjellere Iht. egen spesifikasjon
Pasientarealer Iht. egen spesifikasjon
 • Renholdsfrekvenser: Utfyllende oversikt over renholdsfrekvenser henger i korridorene i hver etasje i hvert bygg.
 • På følgende steder foregår renhold i helg:
  • Georg Svedrups Hus renholdes lørdag.
  • Idrettsbygninger renholdes lørdag.
  • Domus Nova 1 etasje renholdes lørdag.
  • St. Olavs gate 25 lørdag.
  • Château Neuf renholdes lørdag (søndag på bestilling).
  • Vikingskipshuset (kun utstillinger og toaletter).
  • Historisk  museum (kun inngangsparti og  toaletter).
  • Geologisk museum (kun inngangsparti og toaletter).
  • Zoologisk museum (kun inngangsparti og toaletter).
  • Publikumstoalettene i Botanisk hage.

Følgende inngår i regelmessig renhold

Regelmessig renhold er renhold som utføres ofte, for eksempel rengjøring av gulv og støvtørking av flater. Det benyttes tørre/fuktige metoder (microfiber).

 • Fast regelmessig renhold: Rengjøring av gulv og støvtørking av ryddede flater som bord, pult, stoler og hyller, samt tavler i undervisningsrom.
 • Regelmessig renhold etter vurdering: Bord- og stolben, hyller, skap, reoler,  dører, terskler, karmer, listverk, inngangsdører, skillevegger og glassvegger.

På toaletter, i garderober og i dusjer:

 • Regelmessig renhold omfatter rengjøring av gulv, støvtørking og flekkfjerning.
 • Regelmessig renhold etter vurdering omfatter sanitærutstyr (toalett/servant), papir- og såpedispensere og påfyll av disse, speil, vegger, dusjer, dører, terskler, karmer, listverk og tømming av avfallsbeholdere.

Tilsyn innebærer at en del arealer blir besøkt av renholder etter plan for å vurdere om det er behov for renhold.

  Følgende inngår i periodisk renhold

  Periodisk renhold er renhold som gjøres med fast frekvens, men ikke så ofte, for eksempel vindusvask hvert år og gardinvask hvert fjerde/femte år. EA vil alltid varsle bruker i forkant av periodisk renhold og gi beskjed om hvilke forberedelser som må gjøres. 

  • Periodisk renhold foretas fortrinnsvis i stille perioder (f.eks. sommerferie, påske, jul).
  • Utvendig og innvendig vinduspuss.
  • Puss av innvendige glassdører- og vegger.
  • Rengjøring av innvendige persienner.
  • Boning/voksing av gulv.
  • Støvtørking av kunst og bilder.
  • Rens av møbler og tepper.
  • Rens/vask av gardiner.
  • Rengjøring av dusj, garderober og rørføringer.
  • Rengjøring av SiO-kjøkken.
  • Rengjøring av utepersienner etter vurdering.
  • Rens av ventilasjonsåpninger.

  Følgende inngår ikke

  • Rengjøring i forbindelse med arrangementer.
  • Fjerning av flekker som ikke lar seg fjerne ved vanlig renhold (f.eks. sot- eller varmeskade fra ovn, falmer etter vannskade, flekker som skyldes sopp/råte, gamle flekker på tepper).
  • Rengjøring av museumsgjenstander eller utstillingsmontrene i museene.
  • Rydding av bestikk, tallerkener og kopper.
  • Vanning av planter.
  • Tømming av returpapiresker (miljøesker).
  • Rengjøring/ støvsuging av private møbler, tepper, osv.
  • Rengjøring av datautstyr/ digitalt utstyr/ bøker/ telefon.
  • Rengjøring/ støvsuging/ rensing av løse puter (i auditorier/ konferanserom/ museene).
  • Rengjøring av dyrestaller.

  Brukers ansvar 

  • Rydde og frigjøre arealer (skrivebord, pulter, gulv, vinduskarmer) i forkant av rengjøringen.
  • Avfallsbøtter for blandet avfall skal ikke benyttes ved UiO.
  • Benytte sorteringsstasjoner for mat, restavfall, plastikk, glass, metall og papir.
  • Kun ha returpapiresker (miljøesker) på kontorene. Bruker tømmer disse i grønn container.
  • Dekke til utstyr og rydde arealer i i forkant av varslet periodisk rengjøring.
  • Sørge for at det ikke klistres reklame og informasjonsplakater på dører, vegger og vinduer, for eksempel på innsiden av toalettdører.
  • Betale for ekstra renhold ved arrangementer.

  Meld fra om skader, mangler og behov

  Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

  Driftsmeldinger

  Lurer du på hvorfor det bråker?
  Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.