Skilting

Standard servicenivå

 • Skilte slik at brukere og besøkende finner frem på universitetet og i våre bygninger.
 • Legge til rette for nødvendig skilting.
 • Påse at skilting ikke er til hinder for tilgjengelighet.
 • Sikre enhetlig skilting og visuell gjenkjennelighet.

Følgende inngår

 • Eide bygg: Fasader, plasser, inngangspartier, vestibyler og foajeer.
 • Leide bygg: Kontorskilt og teknisk skilting som romnummer.
 • Skilting i forbindelse med rehabilitering, vedlikehold og flytting.
 • Hvis det er behov for kontorskilt inkluderes dette i prosjektet.
 • Utvendig skilting vurderes av EA.
 • Bistå brukere i å sette opp banner på bygningene på en forsvarlig måte.
 • Bistå brukere i skilting av bygningens historie eller historiske hendelser.

Brukers ansvar

 • Søke EA om skilting og bannere i forbindelse med arrangementer.
 • Lage og bytte kontorskilt ved nyansettelser o.l.
 • Produsere sine egne banner.
 • Sørge for at påbuds- og forbudsskilt følger UiOs grafiske profil.
 • Sørge for at A-bukker ikke er til hinder for tilgjengelighet og rømning.
 • Overholde UiOs reklameforbud på campus.

Leveransen omfatter ikke

 • Produksjon av kontorskilt ved supplering.
 • Produksjon av midlertidige skilter og bannere til arrangementer eller kampanjer.
 • Håndtere røykeloven og vurdere hvor forbudsskilt skal plasseres. Dette vurderes av personalstøtte eller HMSB.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.