Uteområder og park

Standard servicenivå

 • Norsk Standard er utgangspunkt for kvalitetsbeskrivelse på vegetasjonen (standard.no), med tilpasninger til UiOs behov.
 • Støyende arbeid nær kontor- og undervisningslokaler utføres i hovedsak før kl 09.30.
 • Faste dekker og trapper feies regelmessig gjennom sommersesongen.
 • Vårfeiing skal være avsluttet innen 1.5. på områder innenfor ring 1 og innen 17.5. på områder utenfor ring 2. 
 • Løvhåndtering om høsten utføres fortløpende.
 • Maskinell brøyting starter når det har kommet mer enn 5 cm snø. 
 • Strøing ved glatte forhold.
 • Ved behov for både brøyting og strøing, strøs det etter at brøytingen er fullført.

Følgende inngår

 • Gressklipping, beskjæring, vanning, ugressbekjempelse, gjødsling, dekking, suppleringsplanting/ reparasjonssåing og nyplanting.
 • Vedlikehold av veier, plasser, gangarealer og trapper.
 • Feiing og løvhåndtering.
 • Tømming og ettersyn av slukrenner, kummer og sandfang.
 • Skjøtsel av inneplanter i avtalte fellesområder. 
 • Brøyting, måking og strøing av veier, plasser, gangveier og trapper. NB Enkelte gangveier og trapper blir ikke brøytet, måket eller strødd om vinteren.
 • Utlevering og innhenting av juletre til avtalte fellesarealer innendørs: Domus Medica, Domus Theologica, Eilert Sundts hus, Fysikkbygningen, Geitmyrsveien 71, Georg Sverdrups hus, Helga Engs hus, Kristine Bonnevies hus, Lucy Smiths hus, Niels Treschows hus, Ole Johan Dahls hus, Vilhelm Bjerknes hus.
 • Oppsetting av juletre til Frederikkeplassen.

Brukers ansvar

 • Vise hensyn når de ferdes i UiO sine parker.
 • Kildesortere avfall.
 • Overholde båndtvang (lovdata.no) og passe på at hunder ikke skader vegetasjonen.
 • Ikke plassere engangsgriller på plener.
 • Ikke plante eller så vekster i UiOs parker.
 • Ikke sette ut permanente utemøbler.
 • Mottaker av juletrær inne må selv sørge for pynting og vanning.

Leveransen omfatter ikke

 • EA leverer ingen gartnertjenester eller vintervedlikehold i Botanisk hage på Tøyen.
 • Anskaffelse og stell av inneplanter.

Om drift av uteområder og park

UiOs parker skal være brukervennlige, trivelige og til rekreasjon og glede for studenter, ansatte og besøkende. Det skal være trygg ferdsel i UiOs parker hele året. UiOs utearealer skal fremme miljø og biologisk mangfold. EA har fokus på miljøvennlig drift og jobber kontinuerlig med tiltak og driftsmåter som kan bidra til dette. En stor del av UiOs parker er underlagt fredning eller vern, og en viktig del av skjøtselen og utviklingen av disse parkene er å ta vare på de historiske verdiene UiO forvalter. 

Om vinteren skal UiOs arealer brøytes og strøs slik at de er trygge og framkommelige. Brøytehauger fjernes slik at de i minst mulig grad er til hinder. Juletrær på UiO skal stå på uteplasser eller i foajeer der de er til glede for flest mulig. 

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.