Basis vakt og sikring

Internhusleien dekker grunnleggende vakt og sikring for UiO. Nivå på dette justeres i forhold til det aktuelle trusselbildet. Vakt og sikring utover dette, kan bestilles for brukers regning. I noen leide bygninger benytter vi gårdeiers adgangskontrollsystem.

Standard servicenivå

 • Tilsyn med UiOs eiendomsmasse hele døgnet.
 • Adgangsforespørsler besvares i løpet av to arbeidsdager.
 • Nøkler leveres omkring to arbeidsuker fra bestillingsdato.
 • Sikring av skadested og skadebegrensende tiltak utføres hele døgnet.
 • Responstid  ved alvorlige skader som listet her er innen 15 minutter:
  • Noen sitter fast i heisen.
  • Inngangsdør er skadet, vindu knust.
  • Elementer faller ned fra fasade.
  • Vannlekkasjer eller oversvømmelse i bygning.
  • Større/kritiske strømbrudd.
  • Større / kritiske feil på annen infrastruktur.
  • Responstid ved alle andre skader er innen 2 virkedager.
  • EA kan etter avtale overvåke alarmer på kritisk brukerutstyr.

Følgende inngår

 • Holde tilsyn med UiOs eiendomsmasse hele døgnet.
 • Sørge for nødvendig vakt og sikringsbedredskap.
 • Rapportere hendelser videre til riktig instans.
 • Drift og vedlikehold av adgangskontrollsystem.
 • Holde låsplaner oppdatert og ajourført.
 • Bestilling og administrasjon av nøkler og adgangskort.
 • Utlevering av adgangskort med tilhørende adgangsnivåer og rettigheter til autorisert personell.
 • Utrykning, sikring og skadebegrensing av område ved utløste alarmer i UiOs bygningsmasse og heiser og melding om innbrudd og innbruddsforsøk.

Følgende inngår ikke

 • Vakthold i museene utover basis dekkes av museene og er regulert i egen avtale.
 • Administrasjon av adgangsnivåer og autorisering av personell og gjester hos bruker.
 • Oppfølging av gjentagende unødige alarmer på brukerutstyr som skyldes at bruker ikke utbedrer feil etter at EA har meldt om dette, eller feil bruk som at dører som er alarmert etter brukers behov, holdes opp over tid ved at gjenstand settes i døråpningen. 
 • Oversikt over ut- og innlevering av nøkler til brukers personell.
 • Ekstraordinære sikrings – og vaktbehov f.eks. ved arrangementer.
 • UiOs adgangskontrollsystem er ikke installert i alle leide bygninger. Noen steder benytter UiO gårdeiers adgangskontrollsystem.

Brukers ansvar

 • Følge UiOs retningslinjer for bruk av UiOs lokaler.
 • Enhetene er ansvarlig for egen sikkerhet og beslutter basert på risikovurderinger og UiOs rammer, hvem som kan gis adgang til ulike deler av brukers arealer.
 • Autorisere personer får adgang til brukers aeraler. Bruker kan autorisere inntil tre personer på nivå 3 (institutt-nivå) som kan godkjenne tilgang til brukers arealer. Autoriserte personer sender adgangsforespørsler for ansatte og gjester på e-post til Vakt- og alarmsentralen.
 • Ansvarlig for alle nøkler utlevert til bruker og ha kontroll over nøkler og adgangskort som er mottatt. Tap av nøkler belastes bruker.
 • Ha oppdatert skriftlig oversikt over alle utleverte nøkler og adgangskort til gjester. Dokumentasjonen må kunne gjøres tilgjengelig for EA ved behov.
 • Ved tap av nøkkel eller adgangskort skal bruker umiddelbart sende epost til Vakt- og alarmsentralen.
 • I de tilfeller der det er avtalt at EA skal overvåke alarmer på brukerutstyr, skal bruker sørge for at EA har oppdaterte varslingslister over personer som skal kontaktes ved alarm, og at EA har oppdatert dokumentasjon av rutiner/tiltak som skal iverksettes ved alarm.
 • Ikke ha høyere foliering av glassvinduer og -dører enn 60 cm.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.