Vann og avløp

Standard servicenivå

Følgende inngår

  • All leveranse av offentlig vann og avløp.

Følgende inngår ikke

  • Saltvann til saltvannsanlegg (brukerutstyr).
  • Vannrenseanlegg knyttet til brukers kvalitetskrav.

Brukers ansvar

  • Begrense eget vannforbruk.
  • Initiere vannsparetiltak der det er mulig.
  • Bestille og bekoste nødvendig vannrenseutstyr hvis brukerutstyr har behov for leveransekvalitet utover standard nivå.
  • Bekoste rensing av avløpsvann som er forurenset av brukerutstyr.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.