Rutiner for taxikort ved OD

Alle ledere disponerer i dag sitt personlig taxikort (dekan, prodekan, instituttledere og fak.dir). Enheten skal disponere et taxikort hvor administrativ leder har ansvaret. Det blir da mulig for ansatte å låne kortet ved behov. Det er ikke ønskelig at ansatte har personlige taxikort.

Rutiner for felles taxikort:

 • Kjøp kan gjøres av alle!
 • Taxikort (felleskort) oppbevares v/ enhetens(adm leder/ekspedisjon)
 • Kjøpsanmodning trenger ikke å fylles ut.
 • Kjøp foretas, husk navn som referanse. Ta vare på kvitteringen!
 • Kvittering attesteres av den som har kjørt taxi, og leveres tilbake adm leder/ekspedisjon.
 • Faktura mottas av fakturamottaket og kontering påføres.
 • Enheten kontrollerer faktura mot alle underbilagene og attesterer.
 • Enheten henter et bestillingsnr i innkjøpsarkivet som noteres på originalfaktura.
 • Faktura registreres i OA (Oracle).
 • Konteringsskjema attesteres ved enheten og underskrives av person med budsjettdisponeringsmyndighet.
 • Enheten arkiverer kopi av faktura hos seg (påført bestillingsnr) sortert under tiltak, samt en kopi av faktura (påført bestillingsnr) og underbilag i innkjøpsarkivet.
Publisert 22. sep. 2010 12:41 - Sist endret 23. nov. 2015 13:30