print logo

Levere printoppdrag

Reprosentralen kan motta ferdige printfiler, eller bistå i hele prosessen fra idé til ferdig trykksak. Slik går du fram for å bestille oppdrag.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Reprosentralen trenger tre ting for å kunne printe for UiOs enheter:

 1. E-post som rekvisisjon
 2. Økonomiinformasjon
 3. Printfil

1.  E-post som rekvisisjon

Bestill ved å sende en e-post til repro@uio.no som inneholder all relevant informasjon (følg punktlisten nedenfor).

Alternativt kan du velge å fylle ut en printrekvisisjon (pdf) med all den nødvendige informasjonen, og e-poste oss den eller levere den over disk sammen med printfilen.

Alle printoppdrag som skal dekkes av en UiO-enhet, må sendes til oss fra en e-postadresse i denne enhetens administrasjon, eller fra en ansatt med budsjettdisponeringsmyndighet.

Dette må du oppgi i e-postbestillingen:

 • Antall kopier
 • Dimensjon/arkformat (A5, A4, A3, oa)
 • Ensidig eller tosidig print
 • Fargeprint: Hvilke sider skal vi fargeprinte?
 • Innbindingstype (se produkter)
 • Annen ferdiggjøring (stifting, laminering, bretting og så videre)
 • Henting eller levering (kun UiO-adresser)
 • Husk vedlegget med filen vi skal printe!
 • Økonomiinformasjon

2. Økonomiinformasjon

 Vi trenger følgende økonomiinformasjon for kunne avregne din UiO-enhet for oppdraget (kontakt din økonomikonsulent hvis du er usikker på hva som er rette koder):

 • UiO-stedkode (6 siffer)
 • UiO-tiltakskode (6 siffer)
 • (I noen tilfeller er det også aktuelt med en prosjektkode)

LOS og Fakultetssekretariat trenger ikke dette. Men oppdraget må sendes fra din UiO epostadresse

3. Printfil

 • Filtypen bør være høyoppløst pdf-fil
 • Filnavnet bør være slik: <etternavn-enhet>.pdf
 • Om du ikke kan levere i pdf-format, ber vi deg om å levere oppdraget over disk. Slik at vi sammen kan se over filene og forsikre oss om at de er uendret fra sist du åpnet dem på din pc.

 

Publisert 1. apr. 2011 12:52 - Sist endret 2. jan. 2015 12:08