print logo

Visittkort for ansatte ved UiO

Reprosentralen lager visittkort for ansatte i henhold til UiOs grafiske profil. Du bestiller visittkort selv ved å fylle ut et nett-skjema. STEDKODE OG TILTAKSKODE ER OBLIGATORISK

Forsiden er låst til et bestemt oppsett. Baksidetekst er valgfritt. Visittkortene finnes med norsk og engelsk logo.

Eksempel på visittkortenes for- og bakside

Slik bestiller du visittkort

Slik går du fram når du er inne på bestillingssiden:

 • «Logo rad 1»: I nedtrekks-menyen velger du den enhet du er ansatt ved. For alle Sentraladministrasjonens avdelinger gjelder "Universitetet i Oslo".
 • «Logo rad 2» skal ikke fylles inn. Fakultetstilhørigheten vil automatisk komme til syne her for de enheter hvor det er aktuelt.
 • Tittel kan skrives på norsk og/eller engelsk.
 • I de neste cellene fyller du inn telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse. "Tel:", "+47" og "E-mail:" kommer automatisk.
 • I cellene for utfylling av avdeling og seksjon må du sørge for å bruke korrekt benevnelse på din enhet. Avdelingsnavn kan skrives på norsk og/eller engelsk.
 • De åtte nederste cellene i skjemaet gjelder tekst på baksiden av visittkortet. Det er valgfritt å ha tekst på baksiden.
 • Nederst på skjemasiden står et felt for «Referansekode». Her er det obligatorisk å fylle inn både stedkode og tiltakskode. Begge 6-sifrede koder skal fylles inn i samme felt, med bindestrek imellom, slik: 123456 - 123456. Kontakt din økonomikonsulent for riktige koder.
 • Du står selv ansvarlig for korrekturlesing før du godkjenner kortet.
 • Sjekk forhåndsvisning - klikk «Aksepter og bestill» om du godkjenner det. Da kommer det opp et firesifret nummer, såkalt jobbnummer. Dette bør du notere deg, i tilfelle du oppdager feil i bestillingen din.
 • Hvis endringer, velg «Avslå og ikke bestill». Du kommer tilbake til bestillingssiden.
Spesielt for universitetsbibliotekene:
 • Rett logo for universitetsbibliotekene blir lagt til manuelt av Reprosentralen.
 • Bestiller vil få tilsendt pdf fil til korrektur før print.
Visittkortene produseres hver torsdag og sendes rutinemessig med internposten til den UiOadressen som står oppført på visittkortet. Ønskes en annen løsning, må det bes om i en epost til Reprosentralen med referanse til det unike jobbnummeret som genereres når visittkortbestillingen aksepteres av deg.
 

Bestill visittkort med engelsk logo

 

Publisert 1. apr. 2011 12:52 - Sist endret 2. jan. 2015 12:09