Forskningstorget

Bli med på Forskningstorget!

Flere og flere miljøer fra UiO ser verdien i å være med på Forskningstorget. Mange av dem kommer igjen år etter år, fordi de opplever at Forskningstorget er en arena der forskere møter publikum for formidling og kommunikasjon. Dette oppleves som både givende og meningsfylt.

Hva er Forskningstorget?

Forskningstorget i Oslo finner sted på Universitetsplassen to dager i slutten av september hvert år. Det er det største enkeltarrangementet under de landsomspennende Forskningsdagene, som er initiert av Forskningsrådet.

På Forskningstorget møtes forskningsinstitusjoner i Oslo og Akershus for å vise glimt fra sin forskning og formidle hva forskning og dens resultater betyr for oss i vårt dagligliv.

Visjon

«Vi skal skape begeistring og forståelse for forskning»

Hovedmål

 • Vekke nysgjerrighet, interesse og forståelse for forskning og forskningens resultater hos folk flest
 • Formidle hva forskning og dens resultater betyr for oss i vårt dagligliv
 • Vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
 • Vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
 • Bidra til rekruttering av unge til forskning

Målgrupper

 • Barn og unge (4-16 år)
 • Familier
 • Nysgjerrige voksne
 • Presse
 • Forskningsinstitusjoner
 • Beslutningstakere
 • Oslo kommune
Publisert 19. sep. 2008 09:18 - Sist endret 12. apr. 2016 09:30