IT-konferansen 2021

Videoopptak fra IT-konferansen 2021 er nå tilgjengelig. Alle videoer er tekstet på norsk og engelsk. Du kan selv bytte språk på tekstingen eller skjule den.

You can change subtitles from norwegian to english for all videoes.

logo

Program

Mandag 6.september

 • 10.00: Åpning ved IT-direktør Lars Oftedal
 • 10.15: Keynote: "Data science in an emergency",  av professor Arnoldo Frigessi

  Les flere detaljer om foredrag

  • Frigessi works at avdeling for biostatistikk, IMB. Foredraget vil bli holdt på engelsk. The presentation will be given in English.
  • "Arnoldo will briefly present the Covid19 modelling work he has been doing with the modelling team at FHI for the last 18 months, with focus on the operational aspects and the required heavy parallelised HPC. He will explain why and how research changes in a situation of emergence, when uncertainty is large and expectations high."
 • 11.00 - 11.45: Nytt om forskning ved Gard Thomassen 

  Les flere detaljer om foredrag

  • Nye tjenester i TSD
  • EduCloud - en enklere og mer tilgjengelig versjon av TSD
  • HPC light - nå kan alle UiO-brukere selv legge inn analysejobber på kraftige maskiner

Tirsdag 7.september

 • 10.00 - 11.00: Keynote: A different kind of database - creating a custom data storage, management and user export tool for a research lab. Athanasia Monika Mowinckel, PSI.  (Slides are available at her personal website
 • 12.10: Slik setter du opp samtykkeskjema som videresender til nytt skjema og kobler datasettene med R i TSD etter datainnsamling

  Les flere detaljer om foredrag

  • Her får du se hele prosessen fra oppsett i Nettskjema til sammenkobling av data inne i TSD med R. Kurset passer for alle som skal samle inn data med Nettskjema og gjøre analyse av dataene i etterkant. 
  • Kursholdere: Anne Schad Bergsaker og Dagfinn Bergsager
  • R-skript fra kurset
 • 13.00: Avansert bruk av R med Nettskjema og TSD

  Les flere detaljer om foredrag

  Slik forbereder du deg til kurset:

  To actively participate in the course in package development, you will need both R (≥ 3.3.0) and RStudio installed. RStudio is free, and you do not need a license. You can download R from CRAN (https://cran.r-project.org) and RStudio from https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

  The following R packages are necessary for the package development course: devtools, usethis, testthat, roxygen2, knitr, rmarkdown, xml2, rvest, httr, jsonlite

  Installation can be done by entering in the R console: `install.packages(c(“devtools", "usethis", "testthat", "roxygen2", "knitr", "rmarkdown", "xml2, "rvest", "httr", “jsonlite”, Ncpus = 2)

 • 14.00: Maskinlæring med R: Kursholder: Luigi Maglanoc

  Se kursmateriell fra kurset.
 • Slik forbereder du deg til kurset:


  Innledning i veiledet læring (ML) innenfor pakkene tidymodels

  For å aktivt delta i maskinlæringskurset må både R og Rstudio være ferdig installert. Både R (≥ 3.3.0) og RStudio er gratis, så det er ikke nødvendig å skaffe lisens. R kan lastes ned fra https://cran.r-project.org og RStudio fra https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

  Følgende R-pakker må installeres:
  datasets, tidyverse, tidymodels, discrim, xgboost, vip
  Pakker installeres i R med følgende kommando
  install.packages(“<navn_til_pakken>”)
  Detaljert fremgangsmåte: https://www.r-bloggers.com/2010/11/installing-r-packages/"

Onsdag 8.september

 • 10.00 - 11.00: Keynote: Krav til universell utforming (UU); oppsummering hva UiO gjør og hva som skjer i resten av universitets og høyskolesektoren.
  • Dette skjer rundt UU i hele UH-sektoren ved Bjørnar Kvernevik i Universell
    
  • Dette skjer rundt UU på UiO ved UU-prosjektet: Ida Meland, Ida Marie Solås og Marte Veierød 
 • 11.00 - 12.00: Pause
 • 12.00 - 12.45: Teksting av videoer ved bruk av Googles Text2Speech ved Erik Sandberg Michelsen og Hans Aasland

  Les flere detaljer om kurset

  • Se egen nyhetssak som autotekst.uio.no
  • Bakgrunn for krav om teksting av video og erfaringer fra piloten
  • Presentasjonen av prosjektet for teksting av forelesningsvideoer ved UiO som går høsten 2021; -dette gjør vi på UiO rundt teksting av opptak fra forelesninger.
  • Demo av hvordan du kan bruke tjenesten autotekst.uio.no til å hjelpe deg med å tekste videoopptak fra forelesningopptak/ Zoom og lydopptak gjort med mobilappen nettskjema-diktafon.
 • 13.00 - 14.00: Kurs i hvordan du kan sjekke en tjeneste for universell utforming ved Kjetil Hansen, Mette Sundal og Petter Haugen Andersen

Torsdag 9.september

Sosial event utgår pga Korona-situasjonen

Arrangør

UiO-IT
Publisert 7. mai 2021 12:56 - Sist endret 3. nov. 2021 10:07