Undervisning i Canvas fra januar 2018

Startskuddet for bruk av Canvas på UiO gikk 1. november. Fra januar 2018 vil 108 emner med plass til rundt 7000 studenter bruke den nye læringsplattformen.

Canvas er læringsplattformen som skal erstatte Fronter fra høsten 2018. Pilot-miljøene kan forberede seg til å benytte Canvas i vårsemesteret allerede nå.

108 emner med plass til rundt 7000 studenter

Beslutningen om ny læringsplattform ble tatt i juni. Det er prosjektet Digitalt læringsmiljø ved UiO som står for innføringen. Teknisk sett er nå løsningen på plass, og fra januar blir Canvas prøvd ut på 108 emner med plass til rundt 7000 studenter. Faglærerne for disse emnene har nå fått tilgang til Canvas og kan begynne å planlegge hvordan de vil bruke den nye plattformen i undervisningen. Se listen over emner som går i pilot våren 2018.

Prosjektarbeid og lokalt samarbeid

– Det har vært en travel høst så langt, men vi har jobbet godt og vi fikk pilotmiljøene i gang 1. november, helt etter planen, sier prosjektleder for prosjekt Digitalt læringsmiljø ved UiO, Svein Harald Kleivane.

– Prosjektet har også fått uvurderlig hjelp fra fakultetsnettverket i denne viktige perioden, for det er jo de som kjenner de lokale forholdene på fakultetene og underviserne som har meldt seg som piloter, fortsetter Kleivane.

Opplæring og rådgivning

I fakultetsnettverket er det én til to ansatte fra hvert fakultet. Disse koordinerer arbeidet med innføring av ny læringsplattform mellom lokalt nivå og prosjektet. Fakultetsnettverket møtes hver 14. dag, og diskuterer blant annet opplæringsplaner og oppfølging av faglærerne. Se listen over hvem som er med i fakultetsnettverket.

– Fakultetskoordinatorene er kontaktpunkt for underviserne som er med i piloten. Ut over felles kurs for pilotene i uke 46, er det fakultetskoordinatorene som planlegger opplæringsaktiviteter og bestiller kursholdere og rådgivning fra prosjektet, forteller Kleivane.

Mye av opplærings- og rådgivningsressursene blir hentet fra det nystartede Senter for læring og utdanning.

– Senteret vil ha en sentral rolle i innføringen av den nye læringsplattformen, både i opplæring i å bruke Canvas, og i rådgivning om god, pedagogisk bruk av innovative læringsformer, sier Kleivane.

Slutt for Fronter høsten 2018

Ved igangsettingen av piloten 1. november blir arbeidet både mer synlig og spennende for resten av UiO.

– Vi i prosjektet gleder oss til å fortsette samarbeidet med fakultetskoordinatorene, pilotene og Senter for læring og utdanning. Når emnene med undervisning i Canvas våren 2018 kommer i gang, ser vi fram til å dele erfaringene med resten av UiO. Canvas erstatter Fronter for fullt fra høsten 2018, så det vil bli mange opplæringsaktiviteter og mye erfaringsdeling utover våren, avslutter Kleivane.

Kontakt prosjektet

Har du spørsmål om prosjektet? Ta gjerne kontakt med prosjektgruppa på digitalt-laringsmiljo@admin.uio.no. Se også nettsiden til prosjektet digitalt læringsmiljø

Publisert 7. nov. 2017 11:08 - Sist endret 11. des. 2017 11:16