English version of this page

Digital sykmelding innført ved UiO

Ansatte ved UiO skal nå levere sykmelding digitalt på nav.no. Fra nå av skal også leders oppfølging av digitale sykmeldinger skje på nav.no. Den nye løsningen er enkel og intuitiv og gir god brukerstøtte for ansatte og ledere som skal behandle sykmeldingene.

Tegning av lege og pasient som brukerne møter på nettjenesten "Ditt NAV" > "Ditt sykefravær".

Startskuddet har gått!

UiO er nå koblet på NAVs digitale løsning for sykmeldinger. Gruppe for fravær og NAV-refusjoner i Seksjon for lønn har forberedt innføring av digital sykmelding i samarbeid med NAV.

Sykmeldingen (del C) og søknad om sykepenger (del D) av sykmeldingen skal nå behandles digitalt, både av den sykmeldte og av arbeidsgiver/leder.

Effektiv løsning for alle parter

Både for den sykmeldte og leder gjør digitaliseringen det enklere å holde orden på sykmeldingene. Den nye løsningen effektiviserer behandlingen av sykmeldinger, problemer med papir på avveie og forsinkelser i postgangen forsvinner, og alle involverte har til enhver tid tilgang til sykmeldingene, som ligger trygt lagret på nav.no.

Digitalt legemeldt sykefravær blir registrert direkte i SAPUiO og vises for ansatt og leder i HR-portalen.

Sett deg inn i de nye rutinene

Publisert 5. nov. 2017 11:00 - Sist endret 15. juni 2018 14:46