Ny internhusleieordning fra 1. januar

Ordningen omfatter alle enheter ved UiO og skal sørge for en mer effektiv arealbruk og å opprettholde kvaliteten på UiOs bygninger.

Motivere til arealeffektivisering

Universitetsstyret har besluttet å revidere internhusleieordningen ved UiO fra 1. januar 2018. Den reviderte internhusleieordningen skal sørge for at tilstandsgraden (kvaliteten) på UiOs bygninger opprettholdes og være et incitament for mer effektiv arealbruk hos enhetene. Den nye ordningen skal være enkel å administrere og et tjenlig verktøy for universitetet.

Ny nettside

Eiendomsavdelingen har publisert nye nettsider for internhusleieordningen og tilhørende tjenestebeskrivelser.

Tjenestebeskrivelsene omhandler hvilke eiendomstjenester som er inkludert i internhusleien med standard servicenivå, og beskriver i tillegg brukers ansvar og hva leveransen ikke omfatter.

Internhusleiesiden skal være et verktøy blant annet for eiendomskoordinatorer og økonomimedarbeidere.

Meld fra til Eiendomsavdelingen

På siden for Eiendomstjenester kan alle ansatte melde fra til Eiendomsavdelingen om skader, mangler og behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Publisert 2. jan. 2018 14:24 - Sist endret 3. jan. 2018 11:24