Digitalt engasjement ved BOTT-konferanse

Torsdag 15. mars arrangerte de fire BOTT-universitetene en felles konferanse kalt "Digitale sammen". Målene med konferansen var blant annet bevisstgjøring rundt dagens teknologiske endringer og digitalisering, og å motivere til god endringsledelse.

Roboten Pepper og universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe.

Konferansen ble arrangert i de fire byene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, med felles program og direktesendte innslag fra alle universitetene. Totalt deltok rundt 400 administrative ledere på direktør- og mellomledernivå ved de fire universitetene. I Oslo møttes rundt 160 konferansedeltagere på Meet Ullevål.

– Tidene endrer seg, og vi mennesker tilpasser oss, sa universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe da hun åpnet samlingen i Oslo, med hjelp av roboten Pepper. Hun minnet oss om hvordan offentlig forvaltning så ut for ikke mange år siden, som på tidlig nittitallet. Da måtte studentene stå i lange køer for semesterregistrering. Dette i motsetning til i 2017, da 45 000 studenter gjennomførte digital eksamen ved UiO.

Samtidig understreket universitetsdirektøren at store endringsprosesser krever forankring, forståelse og forutsigbarhet.

Digital ledelse

I tillegg til innledere fra de fire universitetene, fortalte blant andre NAV om sitt arbeid med digital transformasjon.

Ett av innleggene som skapte mye entusiasme, var ved forsker, matematiker, teknologileder og investor Silvija Seres. Hun snakket om endringsledelse og, ikke minst, digital ledelse. Omveltningene som skjer i dag er ekstreme, enten vi snakker om fart, omfang eller tverrfaglighet.

– Husk at de fleste mennesker i dag går med mer regnekraft i lomma enn NASA hadde da de sendte de første menneskene til månen, sa Seres. Hun fortsatte med at de fleste av oss tenker altfor ensidig om digitalisering, og at for å lykkes må vi være tilpasningsdyktige samtidig som vi klarer å tenke helhetlig og holde retningen.

BOTT-samarbeidet skal hjelpe de fire universitetene med å levere gode, digitale tjenester.

– Hver enkel institusjon er godt rustet til å gjennomføre digitalisering, og det at vi fire kan samarbeide slik som vi gjør, har en tilleggsgevinst. Det betyr nemlig at disse fire institusjonene blir ledende på digitalisering i sektoren, sa Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør ved UiB.

Ved UiO vil det blant annet opprettes et eget program for administrativ forbedring og digitalisering, og det skal opprettes mottaksprosjekter for de ulike BOTT-prosjektene.

  Formål med konferansen

  • Bevisstgjøre administrative ledere på deres rolle i de endringene vi står ovenfor som følge av rask teknologisk utvikling.
  • Informere om hvordan BOTT-samarbeidet vil påvirke administrative tjenester og administrativ ledelse på alle nivåer.
  • Motivere administrative ledere til å jobbe sammen om endringsledelse.

  Presentasjoner fra konferansen

  Se også:

  Hva er BOTT?

  • BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.
  • BOTT-samarbeidet har som formål å styrke de deltakende organisasjonenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om organisasjonens primærvirksomhet.
  • Innenfor BOTT-samarbeidet er det etablert flere fagsamarbeid, som IT-BOTT, HR-BOTT, UB-BOTT og Studie-BOTT, og tre større prosjekter innen saksbehandling og arkiv, HR og økonomi, og tilgangsstyring.

  Mer om BOTT-samarbeidet

  Publisert 26. mars 2018 09:18 - Sist endret 3. apr. 2018 09:35