English version of this page

Lønnsopprykk i høst?

UiO skal også høsten 2018 ha lokale lønnsforhandlinger. Krav fremmes fra arbeidsgiver og fra fagforeningene som forhandler seg frem til enighet om hvem som skal gis lønnsopprykk. Du kan selv sende inn krav til din fagforening, og du kan også be om en lønnssamtale med din leder. Sett deg inn i prosessen.

Publisert 29. juni 2018 08:49 - Sist endret 29. juni 2018 08:54