English version of this page

Skifttillegg behandles nå i HR-portalen

Det er nå lagt til rette for at kvelds-, natt- og andre tillegg for ansatte som går skift kan registreres av den ansatte selv i HR-portalen. Tilleggene godkjennes av leder i Lederselvbetjening og går deretter til utbetaling på neste lønnskjøring.

Noen papirskjemaer til er nå erstattet av en digital løsning i HR-portalen.

Hvem er berørt?

Den nye ordningen gjelder alle ansatte ved UiO som mottar månedslønn og får utbetalt tillegg for skiftarbeid, f.eks. morgen-, kvelds- og helgetillegg, nattidskompensjasjon og hvilende vakt. Typiske enheter som har slike stillinger er:

  • Museene
  • Bibliotekene
  • Botanisk hage
  • Eiendomsavdelingen
  • USIT

Slutt på papirmølla

Kvelds-, natt- og andre tillegg for ansatte som går skift har fram til nå vært fylt ut på fastlagt skjema og sendt inn som papirbilag for deretter å bli registrert i SAP av Seksjon for lønn.

Smidig ordning for alle parter

Registrering og behandling av skifttillegg direkte i HR-portalen er et ledd i digitaliseringen ved UiO. Målet er å redusere mengden papir og kvalitetssikre korrekte utbetalinger gjennom elektronisk arbeidsflyt. Dessuten åpner den nye ordning for en registrering av tillegg tett opp til lønnskjøring der det hittil har vært en innleveringsfrist for bilag på to uker før lønnskjøring.

Slik gjør du det

Publisert 16. apr. 2018 15:15 - Sist endret 16. apr. 2018 15:15