English version of this page

Arbeidstiden i julen

Ser du fram til å kunne senke farten litt i den kommende julehøytiden? I tillegg til helligdagene får du én dag fri i romjulen og har anledning til å begynne arbeidsdagen klokken 10.00, der arbeidsforholdene tillater det.

Gyldent juletre og snøfnuk, illustrasjonsbilde: colourbox.no

Helligdager

Det er normal arbeidsdag til og med mandag 23. desember.

Julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag er helligdager.

Registrering av ekstra fridag i HR-portalen

Ansatte sender en fraværssøknad med fraværstypen 1 ekstra fridag romjulen i HR-portalen.

Merk:

  • I år kan denne fridagen benyttes fredag 27. eller mandag 30. desember.
  • Fraværstypen kan kun benyttes for hele dager.

Kortere arbeidsdag i romjulen

Der arbeidsforholdene tillater det, gis ansatte i Staten anledning til å begynne arbeidsdagen kl.10.00 mellom jul og nyttår.

Merk:

  • Dette betyr ikke at alle har rett til 2 timers reduksjon av arbeidstiden, men det gis mulighet til å komme noe senere på jobb i dette tidsrommet. Det gis derfor ikke rett til å opparbeide fleksitid mellom kl.08.00 og 10.00.
  • Ansatte med deltidsstillinger under 5,45 timer pr dag, får ingen reduksjon i arbeidstiden, men har allikevel anledning til å velge å starte arbeidsdagen kl.10.00.
  • Der hvor tjenesten ikke tillater det pga. nødvendig tilstedeværelse, vil arbeidstiden være som normalt.
Publisert 7. nov. 2019 09:55 - Sist endret 7. nov. 2019 09:55