Utrulling av eValg 3

Fra 11. desember 2019 er valg.uio.no oppgradert til en helt ny elektronisk valgløsning, eValg 3. Den nye løsningen er mer brukervennlig og selvbetjent, med et brukergrensesnitt som gjør det enklere både for velgerne og valgadministratorene.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Konsekvenser av utrullingen

  • Oppgraderingen innebærer at alle valg til fakultets- og instituttstyret -/ledelse som skal gjennomføres etter 11. desember 2019 må gjennomføres i den nye løsningen eValg 3.
  • eValg 3 støtter foreløpig ikke andre typer valg som f.eks. listevalg, museumsvalg, valg av verneombud mv. Disse valgene må fortsatt gjennomføres i den gamle løsningen eValg 2.

Nytt i eValg

Den nye løsningen er mer brukervennlig og selvbetjent, med et brukergrensesnitt som gjør det enklere både for velgerne og valgadministratorene. Den nye løsningen har:

  • Et mer moderne og mobiltilpasset brukergrensesnitt for velgerne.
  • Et mer moderne brukergrensesnitt for valgadministratorene.
  • Mer automatisering og selvbetjening ved gjennomføring av valg.
  • Enklere opptelling av valg (opptellingen er flyttet inn i nettapplikasjonen).

Det har vært praksis at USIT har bistått mange lokale valgstyrer med opptelling av stemmene i valgmøtet, men dette er det ikke behov for med eValg 3. Brukergrensesnittet i eValg 3 er utviklet slik at enhetene selv skal kunne gjennomføre hele prosessen, inkl. opptellingen av stemmer, uten behov for bistand fra USIT.

Hvorfor oppgraderes eValg?

Dagens elektroniske valgsystem, eValg, ble introdusert i 2006 og har i ettertid ikke blitt videreutviklet. Det har derfor vært behov for en modernisering av løsningen.

Det sentrale valgstyret godkjente utrulling av den nye løsningen i møte den 10. desember 2019.

Foreløpig kun i bruk ved UiO

USIT leverer eValg til hele UH-sektoren, men eValg 3 utvikles nå kun for UiO. Resten av sektoren må inntil videre fortsette å bruke eValg 2. USIT vil etter prosjekt eValg 3 jobbe for at ny versjon kan brukes av resten av sektoren, noe som vil kreve mer videreutvikling av løsningen.

Mer informasjon om eValg 3

Publisert 11. des. 2019 10:25 - Sist endret 11. des. 2019 10:36