Vær obs på fakturasvindel

Kunnskapsdepartementet melder om at flere virksomheter i UH-sektoren har blitt utsatt for fakturasvindel og ber UiO være oppmerksomme på fakturasvindel og direktørsvindel. 

Flere virksomheter i UH-sektoren har blitt utsatt for fakturasvindel. 

Fakturasvindel

 • Falske betalingskrav i leverandørens navn
 • Uekte, men tilsynelatende legitime betalingskrav som sendes virksomhetene og er spesielt rettet mot økonomimedarbeidere og ledere
 • Leverandører oppgir et annet enn sitt vanlige bankkontonummer på fakturaen. Leverandører opplyser at de nettopp har endret bankkontonummer og ber om at utbetalingen skjer til det nye nummeret.
 • Betalingskrav fra leverandører som avviker fra det normale eller forventede, for eksempel med hensyn til beløp, mengde/type vare, avsenderadresse, osv.

Direktørsvindel

I tillegg til leverandørsvindel ber KD oss være oppmerksomme på direktørsvindel:

 • E-post som tilsynelatende kommer fra ledernivå om at det haster å få betalt en faktura eller overført penger
 • Betalingskrav som angivelig kommer fra egne ledere og hvor e-postadressen er uvanlig, for eksempel at rektor eller avdelingsdirektør ikke benytter sine jobbadresser.
 • Betalingskrav som angivelig kommer av egne ledere og som inneholder uvanlige formuleringer, for eksempel merkelige ordvalg eller generelt dårlig språk.

Hva gjør UiO sentralt?

 • Vi godtar ikke e-post eller telefon med informasjon om nytt bankkontonummer

 • Vurderer nye rutiner og kontroller

Hva må enhetene gjøre?

 • Vær sikker på at varen som står på fakturaen er mottatt

 • Vær ekstra oppmerksom på avvikende adferd hos leverandører

 • Bruk alltid bestillingssystemet

 • Enhetene kan ikke forutsette at sentralt har full kontroll

 • Er du usikker - ta kontakt for å bekrefte betalingskravet

  • Vurder nøye kontaktkanal

  • Sjekk offentlig kontaktinformasjon på nettsider

  • Ta gjerne kontakt med to personer hos leverandør

 • Tap som følge av svindel må enhetene dekke selv.

 

 

Publisert 20. des. 2019 08:59 - Sist endret 20. des. 2019 08:59