English version of this page

Husk å levere reiseregninger og refusjonskrav for 2019

Lokal økonomienhet må få dine reiseregninger og refusjonskrav senest innen tirsdag 26. november for at de kan bli kostnadsført på årets regnskap.

Ur som viser fem på tolv

Det begynner å haste å få levert dine refusjonskrav for 2019!

Lever papirene personlig!

Har du ikke tilgang til HR-portalen og derfor leverer krav på papir, anbefaler vi at du lever dine reiseregninger og refusjonskrav personlig til lokal økonomienhet for å spare tiden med postlevering.

Frist for levering til Seksjon for lønn

Lokal økonomienhet sørger for attestering og anvisning av kravene og videreformidler dem til Seksjon for lønn til utbetaling.

Gruppe for reise og utgiftsrefusjoner i Seksjon for lønn må ha mottatt anvist elektronisk versjon/papirversjon av alle reiseregninger og refusjonskrav som skal kostnadsføres på årets regnskap senest innen tirsdag 3. desember.

Merk: Denne fristen er absolutt og kan ikke fravikes!

Samme frist for omposteringer

Attestanter og prosjektledere bør være oppmerksom på at 3. desember er også siste frist for omposteringer av allerede innsendte bilag. Les mer om ompostering og årsavslutning.

Publisert 7. nov. 2019 13:22 - Sist endret 8. nov. 2019 09:31