LINK – Senter for læring og utdanning inn i Georg Sverdrups hus

Siden oppstarten av senteret i 2017 har de ansatte vært plassert forskjellige steder på UiO, men nå har senteret flyttet inn i flotte, nye lokaler i 4. etasje i Georg Sverdrups hus.

Linken

Foto: UiO/Birgit Hvoslef Dahl

Senterleder Bjørn Stensaker er veldig fornøyd med lokalene og at senteret nå er lokalisert midt i smørøyet på campus. Stensaker håper at lokaliseringen vil gjøre det enkelt å komme på besøk for undervisere som har en utfordring eller bare vil snakke litt om utdanningskvalitet.

– Endelig! Ikke bare er LINK samlokalisert i samme lokale, men nå skal det være veldig enkelt for undervisere å stikke innom for en samtale om undervisningskvalitet eller innovasjon i utdanningen.

– Bjørn Stensaker, senterleder LINK

Det er ikke bare kontorene til senteret som befinner seg i Georg Sverdrups hus. I det gamle Galleri Sverdrup, i 2. etasje bak kantina, ligger det ombygde rommet som kalles LINKEN. Her avholdes det seminarer, diskusjoner og andre arrangementer som tar for seg smått og stort som omhandler undervisnings- og utdanningskvalitet. Høstens arrangement vil publiseres på LINK sine hjemmesider, så hold et øye på utviklingen der.

Hva gjør LINK?

LINK skal blant annet bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring. Dette gjøres i nært samarbeid med fakulteter, institutter eller enkeltundervisere som ønsker å se på hvilke muligheter som finnes for å heve kvaliteten på utdanningen. LINK tilbyr også kurs i universitetspedagogikk som skal bidra til å utvikle de ansattes forståelse og mestring av pedagogiske oppgaver innen høyere utdanning.

Senteret er dypt inne i digitaliseringsprosjekter og en deltakende drivkraft i videreutvikling av det digitale læringsmiljøet på UiO. Ved innføringen av Canvas som digital læringsplattform ved UiO hadde LINK både prosjektlederansvar og opplæringsansvar i Prosjekt Digitalt Læringsmiljø. Dette prosjektet er nå avsluttet, men LINK vil tilby nye kurs og kompetansehevingstiltak for pedagogisk bruk av Canvas fra og med høsten 2019.

Kom innom!

Brenner du inne med tanker eller drømmer om egen undervisning, ønsker du å diskutere aktuelle problemstillinger eller bare ønsker å høre om mulighetene som finnes, kom innom for en prat eller ta kontakt på andre måter.

Besøk LINK i 4. etasje i Georg Sverdrups hus!

Publisert 25. juni 2019 12:56 - Sist endret 25. juni 2019 12:56