English version of this page

Lokale lønnsforhandlinger: Akademikerne i mål

Høstens lokale lønnsforhandlinger mellom UiO og Akademikerne er sluttført.

Bildet kan inneholde: finger, hånd, gest, tommel.

Utgangspunkt

I hovedoppgjøret våren 2019 ble KMD og Akademikerne enige om at det skulle føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 2,15 prosent av lønnsmassen for Akademikernes medlemsforeninger.

Resultat                            

På bakgrunn av dette gjennomførte UiO og Akademikerne lokale forhandlinger 21. og 23. oktober.

Resultatet av forhandlingene er at det blir gitt et tillegg på 1,525 % av årslønn til ansatte ved UiO på forhandlingstidspunktet som omfattes av hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne. Partene ble også enige om at ansatte i SKO 1017 Stipendiat og SKO 1476 Spesialistkandidat som har en lavere årslønn (i 100 % stilling) enn kr. 464.000 gis et lønnstillegg på kr. 8.000. I tillegg har 221 ansatte fått individuelle opprykk.

Virkningstidspunktet for opprykkene er 1. mai 2019.

Publisert 5. nov. 2019 13:08 - Sist endret 5. nov. 2019 13:11