English version of this page

Lokale lønnsforhandlinger: LO, Unio og YS i mål

Høstens lokale lønnsforhandlinger mellom UiO og LO Stat, YS Stat og Unio er sluttført.

Bildet kan inneholde: finger, produkt, hånd, tommel, gest.

Utgangspunkt

I mellomoppgjøret våren 2019 ble KMD og LO Stat, Unio og YS Stat enige om et generelt tillegg med virkning fra 1. mai, samt at det skulle føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,24 prosent av lønnsmassen for ansatte som omfattes av denne hovedtariffavtalen.

Resultat                            

På bakgrunn av dette gjennomførte UiO og LO Stat, Unio og YS Stat forhandlinger 7., 24. og 28. oktober. Som et resultat av forhandlingene er det gitt 1141 individuelle opprykk i lønn og/eller stillingskode. I tillegg ble partene enige om at ansatte i SKO 1017 Stipendiat og SKO 1476 Spesialistkandidat som har lønnstrinn 51 gis et opprykk til lønnstrinn 52. Virkningstidspunktet for opprykkene er 1. juli 2019.

Publisert 8. nov. 2019 09:28 - Sist endret 8. nov. 2019 09:42