English version of this page

Lønnsopprykk i høst?

UiO skal også høsten 2019 ha lokale lønnsforhandlinger. Krav fremmes fra arbeidsgiver og fra fagforeningene som forhandler seg frem til enighet om hvem som skal gis lønnsopprykk. Du kan selv sende inn krav til din fagforening, og du kan også be om en lønnssamtale med din leder. Sett deg inn i prosessen.

Publisert 7. aug. 2019 11:08 - Sist endret 25. nov. 2019 14:25