Styrk din rosa kompetanse!

Som et ledd i UiOs løpende Pride-engasjement får ledere og ansatte mulighet til å styrke sin rosa kompetanse på et kurs som holdes 31. oktober av FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Bøyd arm som viser biseps på rosa bakgrunn

Kurset vil skjerpe din bevissthet og styrke din evne til å gjøre din arbeidsplass trygg for alle. Fotomontasje: UiO/Hanne Utigard

Kurset ble tilbudt første gang under årets Pride-uke og fikk svært gode tilbakemeldinger. Formålet er å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på vår arbeidsplass slik at vi individuelt og i fellesskap blir bedre på å opptre inkluderende i praksis. Bli med du også denne gangen!

Skjult problemstilling

De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen.

Hvordan angår dette deg?

Hver og en av oss som møter mennesker i vår arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell. Og det er ikke alltid så mye som skal til.

På kurset Rosa kompetanse på din arbeidsplass får du gode innspill om hvordan du kan bidra til at din arbeidsplass opptrer trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn og tilrettelegge for at alle kan være åpne om hvem de er, og hvem deres nærmeste er.

Les mer om kurset og meld deg på!

Publisert 2. sep. 2019 15:29 - Sist endret 3. sep. 2019 08:51