English version of this page

Retningslinjer for bruk av taxikort og bedrifts-/firmakort

Fra 15. september 2019 er det iverksatt nye retningslinjer for bruk av taxikort og bedrifts- /firmakort.

Taxikort

Nye retningslinjer

Utfasing av gamle kort

Frem til 15. november 2019 vil det være en utfasingsperiode for avvikling av taxikort som iht. retningslinjene ikke lenger kan benyttes.

Fakultet/enhet/museer har mottatt informasjon om de nye retningslinjene og prosedyrer for avvikling av taxikort som ikke lenger kan benyttes. Den praktiske gjennomføringen av avviklingen av taxikort som ikke lenger kan benyttes gjøres av fakultet/enhet/museum lokalt i samarbeid med sentralt nivå.

Publisert 15. nov. 2019 12:28 - Sist endret 15. nov. 2019 12:40