Hvordan kan UiO bli grønnere? Gi dine innspill!

Bør UiO forby all engangsplast på campus? Servere mer vegetarmat i kantina? Gi innspill til hvordan UiO kan redusere klimafotavtrykket.

Diagram klimaregnskap

Klimagassregnskapet (pdf) ble lansert 21. mai 2019. Det forteller oss hvordan 28.000 studenter og 6000 ansatte påvirker klimaet.

Arbeidet med å redusere klimafotavtrykket til UiO krever et bidrag fra alle ansatte og studenter. Gi dine konkrete innspill til hva du mener UiO bør fokusere på i nettskjema under. Du kan svare anonymt:

Gi innspill  Innspillene publiseres fortløpende her

Publisert 11. juni 2019 12:52 - Sist endret 14. juni 2019 15:06