UiO legger fram sitt første klimagassregnskap

For første gang har UiO utarbeidet et klimagassregnskap. Reise og transport utgjør om lag en tredjedel av UiOs klimagassutslipp

Mer om klimagassregnskapet

Publisert 21. mai 2019 08:31