Utfordrende å bygge IT-løsning for utveksling av data fra museumssamlinger

Museene ved de store universitetene har de siste årene etablert en ny IT-arkitektur som gjør det mulig å dele data til forskning og formidling på tvers av ulike vitenskapelige samlinger. Prosjektet har vært mer komplekst, tatt lenger tid og blitt dyrere enn først antatt, viser en evaluering.

Illustrasjon: USIT/UiO

Deloitte fikk i oppdrag fra MUSIT (UiO, NTNU, UiB, UiT og Rogalands samlinger/UiStav) å evaluere prosjektet etter misnøye med forsinkede leveranser.

-Vi har klart å etablere en ny unik IT-plattform for utveksling av data fra de største vitenskapelige samlingene i Norge. Løsningen er en mer stabil og sikker løsning enn tidligere, da det ble operert med et titalls enkeltsystemer. I tillegg er det skapt bedre standardisering, arbeidsprosesser og vi har fått hevet kompetansen for disse verdifulle samlingene, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO.

Komplekst it-system

Utskiftningen fra MUSITs eldre løsninger til en ny arkitektur har vært en kompleks oppgave, og det har vært utfordringer med uklare bestillinger og forsinkede leveranser. Dette har medført at en større del av utviklingsarbeidet enn planlagt måte gjennomføres etter at prosjektperioden var avsluttet og at prosjektet ble dyrere enn budsjettert. Totalt er det brukt 22,4 millioner kroner på prosjektet.   

Kritikk av leveransen

USIT har vært leverandør for løsningen og rapporten peker på svakheter i leveransene.

USIT tar kritikken i rapporten alvorlig og har tatt grep for å øke kapasitet og kompetanse og avklare forventinger til leveransene i dialog med brukerne. Rapporten peker på flere forbedringspunkter som det nye styret i MUSIT må følge opp, sier Benjaminsen.

 

Bakgrunn om MUSIT:

MUSIT er universitetsmuseenes felles IT-organisasjon, forankret i en samarbeidsavtale inngått første gang i 2007 mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2009 er Universitetet i Stavanger også med i samarbeidet. Avtalen ble evaluert i 2013, og ny avtale med vedtekter ble undertegnet i 2014.

Formålet med MUSIT er "å sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet".

Publisert 21. aug. 2019 18:30 - Sist endret 21. aug. 2019 18:30