English version of this page

Brudd i lønnsforhandlingene

Mandag 14. september ble det brudd i forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene, og lønnsoppgjøret har gått til mekling hos Riksmekler. Meklingen startet formelt onsdag 23. september, og skal være avsluttet innen onsdag 14. oktober ved midnatt.

Mulighet for streik

Det kan bli streik i offentlig sektor dersom det ikke oppnås enighet innen meklingsfristen midnatt 14. oktober. I første omgang er det kun Unio som har varslet om uttak av medlemmer ved UiO ved en eventuell streik, men det kan bli uttak fra flere ved en eventuell opptrapping av streiken.

UiO har gode rutiner for håndtering av en eventuell streik, og vil følge disse.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det foreligger ny informasjon fra forhandlingspartene.

Publisert 2. okt. 2020 13:36 - Sist endret 2. okt. 2020 13:44