English version of this page

Retningslinjer for fjernarbeid ved UiO

Universitetet i Oslo har utviklet nye retningslinjer for fjernarbeid. Hovedregelen er at medarbeiderne skal jobbe fysisk fra arbeidsplassen sin. De nye retningslinjene gjelder formelt fra 1. september. 

Bildet kan inneholde: design, teknologi, rom, grafisk design.

Koronapandemien har tydeliggjort behovet for generelle retningslinjer for fjernarbeid ved UiO. Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Under koronapandemien har mange hatt hjemmekontor. Nå som universitetet er gjenåpnet, har Avdeling for personalstøtte samlet og forenklet retningslinjer for fjernarbeid. Disse gjelder både under normale omstendigheter og mer uforutsette hendelser som den vi befinner oss i nå, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen. 

De ansatte skal som hovedregel jobbe fra UiOs lokaler, slik det var før koronapandemien. Fjernarbeid visse dager avtales direkte med nærmeste leder, mens fjernarbeid av et visst omfang og varighet krever en individuell, formell avtale mellom den ansatte og arbeidsgiver. 

Kriterier for fjernarbeid

Fjernarbeid skal vurderes opp mot både arbeidsgivers og den ansattes behov. Retningslinjene gjelder for fast fjernarbeid, slik som hjemmekontor, som strekker seg over minst seks måneder og gjelder minst to dager per uke. UiO legger til grunn at fjernarbeidet skjer innenlands. 

Her kan du lese UiOs retningslinjer for fjernarbeid. Retningslinjene er i tråd med regelverket, og råd fra helsemyndighetene. 

I tråd med smittevern

Vurderinger og kriterier for bruk av hjemmekontor skal til enhver til følge myndighetenes og UiOs veileder for smittevern. De ansatte skal fortsatt holde avstand, være nøye med håndvask og hygiene, og i tillegg unngå offentlig transport på tidspunkter hvor det vil være vanskelig å overholde smittevernbestemmelsene. 

For ansatte i risikogrupper skal det vurderes fjernarbeid, slik som hjemmekontor, i tråd med bestemmelsene i UiOs smittevernveileder punkt 3.1

Publisert 30. juni 2020 16:16 - Sist endret 30. juni 2020 16:26