English version of this page

Har du en personlig hjemmeside på folk.uio.no?

Siden midten av nittitallet har det vært mulig for alle UiO-studenter og ansatte å ha egne private hjemmesider på webserveren folk.uio.no. Fra 1. september er det slutt. Flytting av innhold må du som innholdseier gjøre selv!

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, parallell.

Illustrasjonsbilde: Skjermdump fra forsiden til folk.uio.no

- Dette var en tjeneste USIT og UiO tilbød fordi vi kunne, og fordi alle de mange løsningene vi har i dag for deling av innhold, ikke eksisterte på den tiden, sier Ståle Askerød Johansen, senioringeniør ved IT-direktørens stab hos USIT.

Siden midten av nittitallet har vi vært gjennom en digital revolusjon, med utviklingen av sosiale medier og diverse fildelingstjenester.

folk.uio.no har imidlertid utspilt sin rolle.

- Løsningen er utdatert. 1. september i år skrur vi av, slår Johansen fast.

Gammel løsning med tekniske utfordringer

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er blant annet at USIT ønsker å fjerne tjenester som bruker fildeling på den måten folk.uio.no gjør.

 Det er også utfordringer knyttet til håndtering av cookies, også kjent som informasjonskapsler, knyttet til folk-serveren.

Tusenvis av sider og ingen redaktører

USIT opplyser om at det kan være mange tusen potensielle eiere av nettsider/mapper på folk.uio.no. Det er naturlig å anta at flesteparten av disse likevel ikke lenger er i bruk. 

Samtidig er det ingen som har det praktiske ansvaret for å påse at informasjon som ligger der ute er korrekt og i tråd med personvern og GDPR-lovgivning. Nettredaktører har ikke oppgaver knyttet til drift av dette innholdet. Det har heller ikke lokal IT.

Det finnes flere tilfeller av at  feil type informasjon og personopplysninger er blitt publisert her. Dette er også en av grunnene til at folk.uio.no nå skal legges ned.

Forsvinner alt innholdet med en gang?

Før du klør deg i hodet og lurer på om alt innholdet ditt går med i dragsuget innen sommeren kan Johansen berolige deg: 

 - Ingenting blir borte. Filene ligger fortsatt på hjemmeområdet ditt. Vi  bare skrur av publiseringen. Folk-sidene vil ikke lenger vise fram innholdet. 

Samtidig settes det opp en ny server hvor man kan publisere mer personlig informasjon som ikke hører hjemme på UiOs vanlige nettsider. Denne serveren vil ikke indekseres i Google. Det betyr at innholdet ikke lenger blir søkbart via Google. 

Du må gjøre flyttejobben selv

Den nye serveren settes opp 1. mai. Den nye adressen vil være folk.universitetetioslo.no/brukernavn.

Fra 1. mai til 1. september vil dermed både denne serveren og folk.uio.no være oppe og gå slik at det er mulig å flytte innholdet som skal tas vare på videre.

Selve flyttejobben må du gjøre selv.

Det vil bli utarbeidet en beskrivelse av framgangsmåten for å flytte innholdet. Denne blir lenket opp fra folk- prosjektnettsiden samtidig med at den nye serveren blir tilgjengelig, altså 1. mai.

Lokal IT kan også bistå med veiledning. 

Innhold som ikke er flyttet over på den nye løsningen blir avpublisert 1. september.

Hvilket innhold kan flyttes til den nye serveren?

Den nye serveren er ment for innhold av mer temporær og personlig karakter, som ikke hører hjemme på UiOs vanlige nettsider. Innhold som har med undervisning eller forskning å gjøre, eller som naturlig hører hjemme i UiOs vanlige vortex-nettsider, skal ikke flyttes hit.

For forelesere som har undervisningsressurser liggende, kan Lokal IT bistå med å flytte dette over på egnede steder – for eksempel til emnemapper. 

Har du annet innhold du mener hører hjemme på UiOs offisielle nettsted? 

Ta kontakt med din lokale nettredaktør eller se våre kontaktpunkter for ulikt innhold.

Fordelen med å ha innhold på UiOs nettsider er at det da er lettere å spørre lokale nettredaktører og lokal-IT om bistand til å oppdatere innholdet. Det finnes lenkerapporter og andre hjelpemidler som gjør det lettere å holde innhold oppdatert og korrekt.

Se våre anbefalte plasseringer for ulike typer av innhold.

Berører ikke personpresentasjonen din!

En personlig hjemmeside på folk.uio.no er ikke det samme som personpresentasjonen din. Altså den nettsiden på uio.no som har opplysninger om kontaktinfo, tidligere erfaringer, arbeidsområder og eventuelle publikasjoner. Den blir værende, men skal heller ikke være et sted for personlig og privat informasjon.

Se retningslinjer for redigering av personpresentasjoner på UiO

Hva skjer når? 

Her er de viktigste datoene for hva som skjer når:

  • 1. mai åpner alternativ server for lagring av innhold.
  • Fra da må brukere flytte innholdet over selv. Innhold her vil ikke bli indeksert av Google, og vil altså ikke være søkbart.
  • 1. september avpubliseres folk.uio.no. 

Usikker på hvordan ulike typer innhold skal lagres på UiO?

Se UiOs lagringsguide

Publisert 5. mars 2020 12:39 - Sist endret 11. sep. 2020 12:02