English version of this page

Alle plusstimer blir overført til 2021

Ansatte som faller inn under fleksitidordningen kan normalt overføre inntil 50 plusstimer fra et år til det neste. På grunn av koronapandemien er avregningstidpunktet for fleksitid blitt flyttet fra 1.1.2021 til 31.8.2021. Dette innebærer at alle får overført samtlige plusstimene sine fra 2020 til 2021. På nyåret må leder og ansatt i samarbeid legge en plan for hvordan fleksitiden skal avvikles.

Overføring av alle opparbeidede plusstimer

Ansatte som omfattes av særavtalen om fleksible arbeidstid i staten ville normalt få plusstimer over 50 timer strøket den 1.1.2021. Ved å flytte avregningstidpunktet for fleksitid fra 1.1.2021 til 31.8.2021 får disse ansatte overført samtlige plusstimene sine til 2021. Har du opparbeidet mange plusstimer i 2020, får du på denne måten bedre tid til å avvikle plusstimer innen det nye avregningstidspunktet 31. august 2021.

Plan for avvikling av fleksitid

Enhetene må allerede på nyåret begynne å planlegge for hvordan avvikling av plusstimer skal skje frem til avregningstidspunktet 31. august 2021. Det betyr at du og din leder må legge en plan for hvordan fleksitiden skal avvikles. Det anbefales at det planlegges for en avvikling av plusstid før 1. mai 2021 slik at du får avviklet en tilstrekkelig andel av fleksitiden før planleggingen av ferieavvikling. Har du mange plusstimer, må du altså avvikle disse ut over vinteren/våren 2021.

Prosedyre og frister for endring av plusstimer til overtidstimer 

Endringen av grensen for avregningsperioden skal ikke medføre økt bruk av fleksitid, til erstatning for overtid. Din leder og du må gå i dialog om noe plusstid tilbake i tid i realiteten har vært overtidsarbeid og skal kompenseres etter overtidsbestemmelsene.

Husk at endring av plusstimer til overtidstimer i HR-portalen kan bare foretas inntil 3 måneder tilbake i tid. Din leder og du må gå i dialog før plusstimer eventuelt kan endres til overtidstimer.

Husk å registrere din arbeidstid i HR-portalen!

Er du ikke à jour med registrering av arbeidstid i HR-portalen, må du snarest mulig registrere inn den tiden som mangler. Vær oppmerksom på at registrering av arbeidstiden er en forutsetning for at det eventuelt kan vurderes om noe plusstid i realiteten er overtid som skal kompenseres etter overtidsbestemmelsene.

Publisert 16. des. 2020 09:34 - Sist endret 16. des. 2020 09:34