English version of this page

Ansatte får 7.000 kroner i kompensasjon for utgifter ved hjemmekontor

Engangsytelsen utbetales i slutten av april og går til ansatte i aktivt arbeidsforhold med en brøk på over 20 prosent.

Store deler av UiOs ansatte har vært på hjemmekontor i løpet av pandemien, i henhold til  gjeldende nasjonale og lokale påbud. Som kompensasjon for elektroniske kommunikasjonstjenester og andre merutgifter ved hjemmekontor, har UiO besluttet å gi en engangsytelse på 7000,- kr brutto.

– Våre ansatte har tatt sin del av koronadugnaden og gjort en iherdig innsats fra hjemmekontor. UiO har forsøkt å legge til rette for en god arbeidshverdag hjemme gjennom ulike digitale tilbud og tilgang på fysisk utstyr, men vi er også klar over at situasjonen har medført ekstra utgifter for mange. Derfor har vi besluttet å gi denne kompensasjonen, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Siden hensikten er å kompensere ansatte for hjemmekontorsituasjonen, gis ytelsen til ansatte med et aktivt arbeidsforhold med stillingsbrøk på over 20 prosent. Dette innebærer at professor II, andre ansatte med 20 prosent stilling eller mindre, samt ansatte i permisjon, ikke vil motta ytelsen. Timelønnede og oppdragstakere omfattes ikke av ordningen. Utbetalingen er skattepliktig og innberetningspliktig.

Publisert 23. apr. 2021 13:26 - Sist endret 23. apr. 2021 13:31