Leder

HF-dekanatet
Publisert 21. juni 2019 12:30

– Det har vært givende å bli enda bedre kjent med fakultet og de utrolig mange hyggelige og flinke folka som studerer og jobber her, skriver HF-dekanene i sin sommerhilsen.

Publisert 3. apr. 2019 14:37

– Det er gode faglige resultater for HF, men vi har økonomiske utfordringer i tiden foran oss, sier dekan Frode Helland.

Publisert 20. mars 2019 14:05

Det norske institutt i Athen er blitt 30 år. Det ble feiret med en jubileumsfestival som så både fremover og bakover. Forskningsdekan Mathilde Skoie deltok, og rapporterer fra begivenhetene.

Publisert 20. feb. 2019 11:55

(ENGLISH BELOW) De fleste har sikkert fått med seg at HF hadde fantastisk uttelling i årets tildeling av Marie Skłodowska-Curie stipend. UiO fikk ni slike postdoktorstipend med tilhørende, og ganske betydelige, overhead-bevilgninger, samtlige ved HF.

Publisert 23. jan. 2019 14:10

(English below) Semesteret har begynt, og undervisningen er i full gang. Vi tre i dekanatet har nå vært i jobben i vel tre uker, og arbeidet vårt begynner å finne sin form, skriver Frode Helland, Gunn Enli og Mathilde Skoie.

Publisert 12. des. 2018 14:05

Kjære alle på HF, dette blir vår siste lederartikkel i HF-aktuelt. Gjennom fire år har vi forsøkt å gjøre oss tilliten verdig som fakultetsledelse. Utfordringene har stått i kø, det har også mulighetene. Det er med stolthet, men også med ydmykhet vi nå forlater våre poster.

Publisert 10. okt. 2018 13:30

– Frem til mandag var det usikkert hva vi ville få, men etter lanseringen av stortingsmeldingen er jeg positivt overrasket, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Publisert 3. okt. 2018 14:58

– Ved Det humanistiske fakultet har vi en voksende stab av stipendiater, postdoktorer og fast vitenskapelige ansatte med internasjonal bakgrunn – inkludert i denne gruppen er norske med utdanning og grader fra utlandet. Dette er noe vi opplever som en stor styrke, sier Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo.

Publisert 19. sep. 2018 12:25

– Når HF nå starter sin satsing på Forskningsrådets tematiske program, betyr ikke dette at alle skal sende søknader, eller at vi skal slutte å søke andre steder, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 7. sep. 2018 14:47

Resultatene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at vi må gjøre mer for at studentene våre skal ha det bra på HF.

Publisert 23. aug. 2018 14:47

Høstsemesteret er i gang ved HF. De nye studentene er behørig tatt imot, både faglig og sosialt, og denne uken begynner undervisningen på emnene.

Publisert 20. juni 2018 14:19

Nå står sommeren for døren. Etter å ha opplevd rekordartet varme og en uendelig rekke med soldager allerede, kan det kanskje virke som om sommeren allerede er over. Men fortvil ikke, det er mer i vente!

Publisert 23. mai 2018 15:30

Gode sensorveiledninger er et av flere viktige redskap for å sikre en rettferdig sensur, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 2. mai 2018 14:20

– Sammen med en sterk faglig delegasjon fra HF hadde jeg gleden av å delta i den reisen til Kina som vårt rektorat nylig arrangerte. Rektor har i flere blogginnlegg godt beskrevet våre kontakter og inntrykk, men jeg vil gjerne knytte noen ord til HFs spesielle plass under denne reisen, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Publisert 18. apr. 2018 13:40

Digitale redskaper gir mange muligheter. Fakultetet vil legge stor vekt på at det digitale støtter opp under arbeidet med økt utdanningskvalitet, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 14. mars 2018 14:15

– Fakultetet har de siste årene hatt relativt romslige økonomiske rammer, men prognosene for de neste årene peker i gal retning, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 31. jan. 2018 14:03

Hvordan lykkes med overgangen fra videregående skole til høyere utdanning? Spørsmålet stilles av studiedekan Eirik Welo, som forteller om nye tiltak for å gi studentene en god start.

Publisert 17. jan. 2018 14:10

– I 2017 kom det gledelig mange tilsagn på søknader om ekstern finansiering, men langt flere enn de som fikk tilsagn fortjener takk for innsatsen, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 13. des. 2017 14:56

– Vi har nok våre ord i behold når vi sier at 2017 har vært et mer enn vanlig hendelsesrikt HF-år, skriver dekanatet i årets siste lederkommentar.

Publisert 29. nov. 2017 14:25

– Som tilsett ved HF kan du bruke Det norske universitetsenter i Paris (DNUP) strategisk til fagleg utvikling i forskinga og forskarutdanninga, skriv forskingsdekan Ellen Rees.

Publisert 15. nov. 2017 13:45

Fakultetet konsentrerer nå sine ressurser for å kunne gi bedre støtte til miljøer med behov for e-infrastruktur til forsknings- og eller utdanningsformål, og over 7 millioner kroner blir tilgjengelige for en årlig utlysning.

Publisert 1. nov. 2017 14:15

Langsiktighet er en fellesnevner i arbeidet med å styrke forskning og utdanning, og 27. oktober vedtok styret årsplan 2018-20, budsjettfordeling for kommende år, og at 100 millioner blir budsjettrammen for denne runden med faglige prioriteringer.

Publisert 4. okt. 2017 14:00

Fredag 22. september behandlet fakultetsstyret søknadsutkastene til utdannings- og forskningsstastinger i tredje runde av faglige prioriteringer ved HF. Elleve av miljøene ble invitert til å videreutvikle søknaden frem til 1. november. Fakultetsstyret fatter vedtak om hvem som prioriteres 15.desember.

Publisert 20. sep. 2017 14:06

– Alle har en mening om hva som får studentene til å fullføre studiene sine. Det er bra! Men vi må vite mer om hva studentene faktisk gjør. Derfor har vi nå gjennomført studentundersøkelser, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 6. sep. 2017 12:49

– Resultatet av Forskningsrådets store evaluering av humanistisk forskning i Norge ble presentert 23. juni, og nå starter arbeidet med oppfølgingen av evalueringen, skriver HF-dekanatet.