2012

Publisert 12. des. 2012 14:16

Den 26. november ble de sju lederteamene ved fakultetet takket av med et seminar kalt "Suksesshistorier".

Publisert 5. des. 2012 10:56

Underviser du studenter? Vet du hva du skal gjøre om en person plutselig faller om? Kan du førstehjelp? Vet du hvem du skal varsle? Og hva hvis du observerer vold eller trusler? Hva gjør du, og hvem varsler du?

Publisert 13. nov. 2012 15:00

Norge trenger flere lærere. De må være gode. Det må skje raskt. I ukas leder kommenterer studiedekan ved HF Gro Bjørnerud Mo den pågående høringsrunden om lærerutdanningen.

Publisert 24. okt. 2012 11:53

Instituttene får større ansvar for oppfølging, fagmiljøene skal involveres mer og tilbudet til ph.d.-stipendiatene skal koordineres bedre.

Publisert 3. okt. 2012 11:00

Universitetsstyret behandlet budsjettet i junimøtet. Da fikk HF økt  rammene med en varig styrking på 15 millioner og omstillingsmidler som fases ut de neste fem årene.

Publisert 12. sep. 2012 14:14

En ny rapport fra HF viser at holdningen til ledelse er blitt mer positiv de siste 5-10 årene, skriver dekan Trine Syvertsen. Samtidig krever noen spørsmål videre oppfølging.

Publisert 13. juni 2012 10:00

Det har vært et turbulent semester. HF-klemma har vært et løpende tema i mediene. Det har vært intense debatter om faglige prioriteringer, økonomiske rammevilkår og breddefakultetets fordeler og ulemper.

Publisert 21. mai 2012 12:53

For få år tilbake var det en utbredt oppfatning at doktorgradsutdanningen skulle bidra til selvberging, slik at det bestandig skulle stå en arbeidsledig doktor fra HF klar til å søke når fakultetet kunngjorde en stilling. Nå må vi tenke annerledes om dette.

Publisert 30. apr. 2012 14:40

Det stilles mange slags kvalitetskrav til udanningene vi tilbyr. Studiene skal være forskningsbaserte, internasjonaliserte, tverrfaglige og i stadig fornyelse.

Publisert 10. apr. 2012 15:31

Vi ber om at den nye meldingen tar humanistisk forskning og rekruttering på alvor, sier dekan Trine Syvertsen om kommende forskningsmelding og ny statsråd.

Publisert 12. mars 2012 15:31

Vi må kunne forklare hvorfor det vi gjør er viktig, og begrunnelsen må ha en forankring utenfor våre innerste kontorer, sier forskningsdekan Einar Lie.

Publisert 28. feb. 2012 10:23
Publisert 14. feb. 2012 15:15
Publisert 31. jan. 2012 16:39
Publisert 17. jan. 2012 15:40