2013

Publisert 4. des. 2013 12:08

Fakultetsstyretmøtene på HF er alltid interessante og engasjerende. Det var også styremøtet 29. november. Da ble HFs faglige prioriteringer vedtatt etter en grundig diskusjon, der flere ulike forslag var oppe til debatt.

Publisert 12. nov. 2013 13:58

Det er stemning for tverrfakultært samarbeid ved UiO. Dekanen forteller om tre store satsinger: Livsvitenskap, UiO Energi og HFs eget initiativ; Norden-prosjektet.

Publisert 8. okt. 2013 13:36

De neste månedene skal fakultetsstyret behandle budsjett for 2014 og vedta HFs faglige prioriteringer. Veien ut av HF-klemma går via studieporteføljen, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 11. sep. 2013 13:05

Tellekantsystemet ble innført i 2006. Siden da har deler av universitetenes og høyskolenes budsjett vært direkte knyttet til denne publiseringsmodellen. Nå evalueres systemet. Fungerende forskningsdekan Camilla Serck-Hanssen kommenterer.

Publisert 15. mai 2013 13:44

Gjennomgangen av søknadene til tematiske forskningsområder har gitt forskningsdekan Einar Lie gode dager.

Publisert 3. apr. 2013 12:23

Den nye forskningsmeldingen handler selvsagt om forskning, men den handler også oppsiktsvekkende mye om utdanning.

Publisert 6. mars 2013 14:03

I 2013 skal HF gjennomføre en ny og relativt omfattende prosess med faglige prioriteringer. Bakgrunnen er delvis den samme som sist gang dette ble gjort, i 2009, å verne og til dels styrke gode miljøer.