2013

Publisert 4. des. 2013 12:08

Fakultetsstyretmøtene på HF er alltid interessante og engasjerende. Det var også styremøtet 29. november. Da ble HFs faglige prioriteringer vedtatt etter en grundig diskusjon, der flere ulike forslag var oppe til debatt.

Publisert 12. nov. 2013 13:58

Det er stemning for tverrfakultært samarbeid ved UiO. Dekanen forteller om tre store satsinger: Livsvitenskap, UiO Energi og HFs eget initiativ; Norden-prosjektet.

Publisert 23. okt. 2013 13:41

Kvalitetsreformen ble innført i 2003. Studiedekan Gro Bjørnerud Mo gjør opp status for fakultetet.

Publisert 8. okt. 2013 13:36

De neste månedene skal fakultetsstyret behandle budsjett for 2014 og vedta HFs faglige prioriteringer. Veien ut av HF-klemma går via studieporteføljen, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 11. sep. 2013 13:05

Tellekantsystemet ble innført i 2006. Siden da har deler av universitetenes og høyskolenes budsjett vært direkte knyttet til denne publiseringsmodellen. Nå evalueres systemet. Fungerende forskningsdekan Camilla Serck-Hanssen kommenterer.

Publisert 5. juni 2013 12:06

Prosjektet Internt handlingsrom startet i 2010 og avsluttes i år. Målet er å frigjøre midler til forskning og utdanning, og allerede i 2012 ble det frigjort 50 millioner over tre år til dette formålet.

Publisert 15. mai 2013 13:44

Gjennomgangen av søknadene til tematiske forskningsområder har gitt forskningsdekan Einar Lie gode dager.

Publisert 24. apr. 2013 13:02

Fakultetsledelsen er i gang med allmøter på instituttene om faglige prioriteringer. Det er mange som lurer på hvilke konsekvenser det får om et fag blir prioritert eller ikke.

Publisert 3. apr. 2013 12:23

Den nye forskningsmeldingen handler selvsagt om forskning, men den handler også oppsiktsvekkende mye om utdanning.

Publisert 6. mars 2013 14:03

I 2013 skal HF gjennomføre en ny og relativt omfattende prosess med faglige prioriteringer. Bakgrunnen er delvis den samme som sist gang dette ble gjort, i 2009, å verne og til dels styrke gode miljøer.

Publisert 13. feb. 2013 13:58

Mange HF-ere klager på sine kolleger. En av de klagene jeg hører oftest er at kollegene er lite generøse.