2015

Publisert 9. des. 2015 16:19

Kjære alle HF'ere, det har vært mye nytt på HF dette året: nytt dekanat, nytt fakultetsstyre og ny fakultetsdirektør, skriver dekan Arne Bugge Amundsen. 

Publisert 1. des. 2015 15:42

– Et godt arbeidsmiljø er en nødvendig forutsetning for et fakultet som vil legge til rette for god forskning, god utdanning og et godt læringsmiljø for studenter, skriver Arne Bugge Amundsen og Monica Bakken. 

Publisert 11. nov. 2015 14:35

– Fra 1. desember kommer UiOs For ansatte-sider i ny drakt. Du kan blant annet tilpasse forsiden med lenker til verktøy og informasjon du bruker ofte, skriver fakultetsdirektør Monica Bakken.

Publisert 28. okt. 2015 14:39

– For HFs del betyr dette at de omgivelsene læringsprosessene ved fakultetet vårt foregår i, vil stå i sentrum, og vi ønsker å bidra til et bedre arbeids- og læringsmiljø for våre studenter og ansatte, skriver studiedekan Eirik Welo. 

Publisert 13. mai 2015 14:54

– Vi feirer ikke oss selv i utrengsmål ved fakultetet, skriver fungerende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 29. apr. 2015 14:34

Vi reiser mer enn noensinne. Allikevel brukes muligheten til å studere ved et utenlandsk universitet for lite av HF-studentene. Studiedekan Eirik Welo gjør seg noen tanker om hvorfor.

Publisert 15. apr. 2015 14:32

Ph.d.-utdanninga ved HF er mykje mindre straumlinjeforma enn det eg sjølv er vand ved frå USA, skriv forskingsdekan Ellen Rees.

Publisert 25. mars 2015 14:23

Vårt universitet og vårt fakultet har gjennom en rekke år brukt mye energi på å tenke fremover – og å formulere disse tankene som strategier og planer, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Publisert 11. mars 2015 14:55

Sammenlignet med flere søsterfakultet lever HF i Oslo trygt, skjermet for trusselen om kutt. Vi opplever ikke svikt i rekrutteringen som de andre HF-fakultetene. Samtidig skjer endringer i sektoren som på sikt kan få negative følger for fakultetets økonomi, skriver Thorbjørn Nordbø.

Publisert 25. feb. 2015 14:16

Studiedekaner snakker om frafall (hvis det ikke er gjennomføring). Sånn er det bare, og slik vil det også være i denne dekanatperioden, skriver studiedekan Eirik Welo.