Året 2015 går mot sin slutt

Kjære alle HF'ere, det har vært mye nytt på HF dette året: nytt dekanat, nytt fakultetsstyre og ny fakultetsdirektør, skriver dekan Arne Bugge Amundsen. 

Dekan Arne Bugge Amundsen

Alle disse hjulene i det store maskineriet som utgjør fakultets virksomhet har kommet godt i gang, og resultater begynner å melde seg.

Det er lenge siden Tilsettingsutvalget har behandlet så mange ansettelsessaker, og enda flere er på gang. PhD-stipendier ble utlyst etter nye prinsipper, det høster vi fruktene av nå. Budsjettarbeidet har vært krevende, men også lærerikt. Det samme har arbeidet med ny HF-årsplan for perioden 2016-2018.

Takk for velviljen

Det er også krevende å sitte med et stort økonomisk overskudd for 2015. Men sammen med fakultetsstyret og instituttlederne, og i god dialog med universitetsledelsen, har dekanatet begynt å ta nye grep - også overskuddsmidler skal brukes på en fornuftig og fremtidsrettet måte.

Dette er perspektivet slik det fort fortoner seg fra fakultetsledelsens side. Men vi er veldig oppmerksomme på at forskningen, undervisningen og formidlingen primært skjer på instituttene. Vi ser at det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i undervisning og formidling, og på forskningssiden har for eksempel interessen for å søke EU-midler og SFF-finansiering knapt vært større.

Jeg benytter muligheten til å takke for all den velviljen dekanatet har blitt møtt med gjennom sitt første år. Vi er stolte av HF og alle fakultetets dyktige ansatte og motiverte studenter!

Av dekan Arne Bugge Amundsen
Publisert 9. des. 2015 16:19