HF-studenter skal ut på skolebesøk

– Fakultetet vårt er avhengig av at flinke og motiverte studenter fortsetter å velge de studiene vi tilbyr, skriver studiedekan Eirik Welo.

Studiedekan Eirik Welo (foto: Ellen Evju Jahr)

Hvert år møter ferske studenter opp hos oss på Humanistisk fakultet. Hva venter de seg av studietiden? Hvordan bestemte de seg for å komme akkurat hit? Å lykkes med universitetsstudiene handler om å finne seg til rette i nye omgivelser, å føle seg trygg samtidig som man utforsker nye kunnskapsområder og utfordrer seg selv.

De aller fleste nye studenter på lavere grad kommer rett fra videregående skole. Derfor er det viktig at humanistiske fag og fagmiljøer er synlige på skolene der våre fremtidige studenter finnes. Fakultetet vårt er avhengig av at flinke og motiverte studenter fortsetter å velge de studiene vi tilbyr.

Studenter skal rekruttere

I høst starter vi opp vår egen ordning med skolebesøk på fakultetsnivå. Ordningen koordineres av en av våre egne studenter, den flinke og entusiastiske Morten Aase Løver. Han vil lede arbeidet med å kontakte skoler som kan være interesserte i å ta imot besøk fra HF, og rekruttere de studentene som skal reise rundt og fortelle om hvordan det er å studere ved fakultetet vårt.

Ordningen vil i første omgang rette seg mest mot noen av de sentrale språkfagene i skolen: norsk, fransk og tysk, men vi ønsker å utvide til andre fag på sikt. Det er ikke alle universitetsfag som er like lette å kjenne igjen for elever på videregående, og når man skal velge, kan det kjennes tryggere å holde seg til det man kjenner. Skolebesøk er derfor en god måte å presentere hele bredden av fagtilbudet vårt innen humanistiske fag.

Vi har store forhåpninger til denne ordningen og tror at den vil gi enda flere engasjerte og nysgjerrige skoleelever gode grunner til å velge å studere ved Humanistisk fakultet.

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 2. sep. 2015 15:48